Ljudmila

Iz M3C
Skoči na: navigacija, iskanje
Ljudmila-logo.png
imeLjudmila
dolgo imeLjubljanski laboratorij za digitalne medije pri KUD France Prešeren Trnovo
naslovRimska cesta 8
pošta1000 Ljubljana
zemljevidlink
telefon01 426 95 30
faks01 426 95 31
emailinfo@ljudmila.org
urlhttp://www.ljudmila.org
facebookLjudmilaLab
twitter@LjudmilaLab
vimeoljudmila
odprtopon. - pet.: 10.00 - 16.00 in po dogovoru
englishLjudmila - Ljubljana Digital Media Lab

Predstavitev

Ljubljanski laboratorij za digitalne medije in kulturo (1994) je prvi nepridobitni laboratorij na Slovenskem, ki podpira inovativno in ustvarjalno raziskovanje skozi projektno delo na področjih interneta, digitalnega videa, elektronskih umetnosti, digitalnega radia, komunikacij, razvoja odprtokodne programske računalniške opreme ter interdisciplinarno združevanje vseh naštetih. Omogoča tudi samostojno in v okviru delavnic skupinsko izobraževanje.

Dolgoletne izkušnje s snovanjem tehničnih rešitev ter izvedbe umetniških in družbeno angažiranih projektov s področja digitalne kulture, informacijskih in komunikacijskih tehnologij so v Ljudmili ustvarile edinstveno srečevališče ljudi, izkušenj, znanj in zamisli, ki združujejo različne vidike naprednih medijskih praks ter omogočajo izvedbo večplastnih multimedijskih projektov. Ljudmila vzdržuje tudi javnodostopni internetni strežnik za objavo nepridobitnih kulturno-umetniških in družbeno angažiranih vsebin ter e-komunikacijo.

Permanentno avtonomna cona Ljudmila deluje od 2001 kot program ljubljanskega KUD France Prešeren. Je ustanovna članica mrež European Cultural Backbone/ECB, mreže regionalnih centrov za nove medije na območju nekdanje Jugoslavije A.Network in mreže multimedijskih centrov Slovenije M3C. Leta 2004 je "za izjemne dosežke na področju novih medijev" Ljudmila prejela nagrado Zlata ptica Liberalne akademije.

Aktivnosti v okviru skupnega programa mreže M3C:

  1. infrastrukturna podporo delovanju mreže (podpora in upravljanje dopisnih elektronskih seznamov mreže M3C, podpora in upravljanje vsebin spletišča mreže M3C, prostorska podpora koordinacijskim sestankom upravnega odpora mreže M3C; v letu 2004 tudi koordinator nastajajoče mreže)
  2. razvoj, testiranje, implementacija, tehnična koordinacija ter upravljanje vsebin spletnih portalov: spletišče mreže M3C, agregator dogodkov
  3. projekt Creative Commons (CC) oziroma International Commons za Slovenijo], ki ga izvaja v sodelovanju z Inštitutom za intelektualno lastnino. Mednarodni projekt Creative Commons in njegova nadgradnja Science Commons je globalno gibanje, ki se odziva na spremenjene okoliščine kulturnoumetniškega in znanstvenega ustvarjanja, kot jih prinaša razvoj digitalnih tehnologij. V prvi fazi projekta leta 2005 je šlo za prilagoditev pravnih licenc CC slovenskemu pravnemu redu in predstavitev projekta javnosti z namenom vzpodbujanja družbene razprave o vlogi in pomenu ustvarjalnosti in spoštovanju ustvarjalnih dosežkov. S tem namenom je projekt CC Slovenija leta 2005 izpeljal tudi mednarodni festival ustvarjalnosti in svobodne kulture.
  4. razvoj odprtokodnih aplikacij in paketov aplikacij (Slix in Cyca, WDBI ipd.)

Projekti

Izobraževanje


Digital Dish at Ljudmila - Ljudmilin digitalni obed - skupni naziv za serijo predavanj in predstavitev umetniških praks in izkušenj (od 2003 dalje).

Programski sklop Prosto-vezje, ki ga v Ljudmili izvajamo od leta 2006, temelji na laboratorijskem delu umetnikov v skupinah, odprtih za javnost. Uporaba fizičnih vmesnikov in elektronskih vezij v intermedijskih projektih postaja z vedno večjo razširjenostjo odprte kode, odprte strojne opreme in izmenjavo izkušenj ter zanimivih »receptov« prek interneta možna tudi za najširšo publiko, ki se je do nedavnega bala pogledati pod pokrov elektronske umetnosti. Sproščeni eksperimenti pod vodstvom izkušenih gostujočih hekerjev – »circuit bending«, »tinkering« in »kit kompleti« so lahki prvi koraki, ki dajejo takojšnje rezultate in pri publiki spodbujajo zanimanje za nadaljne samostojno delo in razvoj intermedijske umetnosti s svežimi idejami tako razširjenega kroga njenih ustvarjalcev.

Od leta 2009 potekajo intenzivni tečaji in delavnice pod skupnim imenom Izobraževalnice, ki segajo na področja rabe prostega programja (MediaWiki, Drupal, Pure Data, Blender, 3D tiskanje ...) ter aktualnih tem, povezanih z razvojem spletnih omrežij (ustvarjanje spletne identitete, upravljanje s spletno prisotnostjo, medijski govor ...). Vsako leto Ljudmila organizira ok. 20 izobraževalnih dogodkov.

   http://wiki.ljudmila.org/Izobra%C5%BEevanje
   http://wiki.ljudmila.org/Prosto-vezje
   http://wiki.ljudmila.org/Digital_Dish_@_Ljudmila 

Galerija