M3C:O M3C

Iz M3C
Skoči na: navigacija, iskanje

Multimedijski center je projekt mreže m3c, ki ga skupno sestavlja 16 multimedijskih centrov iz vseh statističnih regij Slovenije. Projekt pa j bil podprt tudi s sredstvi EU, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za kulturo.

Z dolgoročnim sodelovanjem želijo vključeni centri vzpostaviti in razvijati infrastrukturno in informacijsko podporno okolje na področju informacijske tehnologije in digitalne kulture. Skupni cilji partnerjev pa so:

   * ustrezna sodobna tehnološka oprema v vseh regijah RS;
   * spodbujanje usposabljanja in aktiviranje kadrov, ki združujejo ustvarjalnost, tehnologijo in vodenje;
   * vzpostavitev razvojne infrastrukture za pospeševanje učinkovitosti ustvarjanja in prenosa znanja v produkte, storitve in procese;
   * vzpostavitev učinkovite in večsektorske povezave med multimedijskimi centri v skupni mreži;
   * razvijanje IKT infrastrukture, ki bo omogočila hitro, širokopasovno internetno povezovanje za raziskovalna, izobraževalna, kulturna in poslovna okolja;
   * ustrezna infrastruktura in prostorski pogoji centrov;
   * omreženje ustreznih pod-točk v posameznih regijah in njihova označitev,
   * širitev mreže in vzpostavitev multimedijskih centrov po vseh regijah Slovenije.

Več o mreži m3c si lahko preberete na: www.m3c.si.