MMC Brežice

Iz M3C
Skoči na: navigacija, iskanje

Multimedijski Mladinski center Brežice pri Mladinskem centru Brežice

Gubčeva 10a
8250 Brežice

T: 07/499-00-70
F: 07/499-00-71

http://www.mc-brezice.si/
mailto:mc-brezice@siol.net


Naloge MMC Brežice

 • s prostorsko, tehnološko opremljenostjo zagotovlja ustrezne vsebine za multimedijski center - nadgradnja multimedijskega centra z ustreznimi vsebinami;
 • vzpostavljanje in nadgrajevanje spletne aplikacije in vsebine za širjenje znanja in sodelovanja na internetu;
 • zagotovljanje dodatnih znanj in veščin prebivalstva (usposobljenost za delo z multimedijsko opremo) usmerjenost v sposobnost lastne izdelave produktov;
 • aktivno vključevanje regijskega, depriviligiranega prebivalstva;
 • razširjanje baze IKT znanj, nosilec znanj;
 • skrbi za prenos znanj in razpršitev le-teh;
 • učenje depriviligiranih prebivalcev uporabe računalnikov, interneta, nadaljnje izobraževanje na področju informacijske tehnologije, povečanje možnosti zaposlitve le-teh;
 • sodelovanje pri razvoju lokalnih, regionalnih skupnosti;
 • vključevanje v delovanje ustrezne kulturne pod-točke v regiji;
 • zagotavljanje pretok znanj med regijskimi kulturnini centri skozi info center in vključevanje v mrežo centrov, kot tudi preko portalov (Multimedijskega društva IDEJA, Mladinskega centra Brežice, Regionalne razvojne agencije Posavja, Društva zaveznikov mehkega pristanka, …);
 • spodbujanje zaposlovanje usposobljenih kadrov, ki združujejo ustvarjalnost, znanja s področja informacijske tehnologije in vodenja.


Program MMC Brežice

1 - Multimedijski center s ponudbo izobraževanj in produkcije - 4 sklopi izobraževanj: osnove uporabe IKT, multimedijske veščine, grafično oblikovanje, video in avdio

IZOBRAŽEVALNI SPLET

Osnove uporabe IKT (20ur)

Ravno tako zajema osnovne tečaje:

 • Worda - uporaba stilov, glava in noga, odseki v dokumentu, številčenje, delitev dokumenta na odseke, številčenje slik, vstavljanje kazala, opombe, popravki v dokumentu;
 • Excela - Excel kot pripomoček za računanje, excel kot preprosta podatkovna zbirka, vizualizacija podatkov (grafi), povezava z ostalimi programi (tiskanje nelepk in kuvert);
 • Spoznavanje spleta in kreiranje lastne e-pošte.

Multimedijske veščine

 • Kako narediti spletno stran (16 ur)
 • Izdelava računalniških animacij v Flashu (12 ur)

Grafično oblikovanje

 • Izdelava lastne predstavitve (20 ur)
 • Adobe InDesign, Adobe Photoshop - Priprava za tisk, (12 ur)


Avdio področje

 • Snemanje in postprodukcija zvoka (18 ur)
 • Delavnica ozvočevanja (18 ur)

Video področje

 • Adobe Encore - avtorizacija DVD-ja, (8 ur)
 • Prenos videa na DVD (6 ur)
 • Digitalna foto kamera (8 ur)
 • Uporaba programa Adobe After Effects (12ur)
 • Od Ideje do projekta (18 ur)


PRODUKCIJA

Produkcijski studio

 • Nudenje prenosne infrastrukture za zapisovanje produkcije na digitalne medije;
 • Produkcija kulturnih oddaj za lokalne medije;
 • Vzpostavitev in vzdrževanje arhiva zapisane nastale regijske produkcije na področju kulture in umetnosti;
 • Oblikovanje lastnih, avtorskih izdelov - lastnih avdio/video reklamnih posnetkov;
 • Snemanje kratkih avtorskih filmov, eksperimentalna "big screen " projekcija (VJ-ing) s glasbeno podporo (DJ-ing), ipd. in predstavitev avtorskih projektov na spletni strani, na portalu multimedijskega društva IDEJA, lokalni kabelski televiziji;
 • Delovanje multimedijskega kulturnega teatra.

2 - E-kavarna

 •  »Prva pomoč« pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije.

3 - PosIP – vzpodbujanje povezovanja in zaposlovanja

 • izdelava delavnic in pomoč pri realizaciji poslovnih načrtov s področja mutlimedijske, informacijsko - komunikacijske tehnologije;
 • spodbujanje povezovanja različnih inštitucij v skupnem programu;
 • spodbujanje zaposlovanja usposobljenih kadrov;
 • vzpostavitev in nadgradnja spletnih aplikacij in vsebin za širjenje znanja in sodelovanja;
 • vzpostavitev spletnega okolja za izvedbo poslovnega načrta.

4 - Mednarodna platforma

 • spoznavanje obstoječih praks uporabe multimedije na področju kulture in umetnosti v Evropi;
 • posredovanje informacij o mednarodnih izobraževalnih pogramih in razpisih na področju multimedije;
 • navezovanje stikov z osebami in organizacijami iz sorodnih področij delovanja v Evropi;
 • mednarodno povezovanje mladih.

5 - Razvoj za splet

 • vzpostavitev in nadgradnja spletnih aplikacij;
 • omreženje kulturnih pod-točk;
 • nadgradnja vsebin za širjenje znanja in sodelovanja na internetu;
 • spletna stran www.e-podezelje.com

6 - Mreženje in promocija multimedijskih dejavnosti

 • vključevanje in sodelovanje z regijskim multimedijskim centrom, vključevanje v sorodne mreže;
 • omreženje kulturnih podtočk,
 • promocija dejavnosti preko informativnih virov (spletne strani, portalov, tiskanih gradiv);
 • ustvarjanje virtualno kulturno-informacijske mreže avtorjev in izvajalcev

en:Multimedia Center Brežice sl:MMC_Brežice